Informatii inscriere rezumate

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor: 1 martie 2015

Organizatorii doresc implicarea activă a tuturor participanţilor prin: referate (stabilite de comitetul director), comunicări orale (selectate de comitetul ştiinţific) şi prezentări poster.

Rezumatele vor fi spuse procesului de peer-review fiind evaluate de doi membrii ai comitetului ştiinţific.

Toate lucrările acceptate vor fi incluse în volumul de rezumate.

Informarea primilor autori despre tipul comunicării acceptate (comunicare orală, poster) este de 15 martie 2015. Posterele vor avea dimensiunile maxime de 120 / 80 cm

După data de 1 martie 2015 nu se mai pot trimite rezumate !!

Redactarea rezumatelor

 

Pentru a fi publicate în volum, rezumatele vor fi redactate în format Word (extensia *DOC) atât în limba română cât şi în limba engleza, folosind pentru varianta în limba română diacritice româneşti.

Textul va fi redactat la 1 rând, cu corp de literă (Bookman Old Style sau Times New Roman) de mărimea 9 în limita a 250 – 300 cuvinte

Fiecare rezumat va cuprinde:

  • Titlu: redactat cu majuscule, autorii (prenumele şi numele în întregime), afilierea autorilor.
  • Rezumatul va respecta următoarea succesiune: Introducere, Scop, Material şi Metodă, Rezultate, Discuţii, Concluzii.
  • La finalul rezumatului vor fi menţionate 3-5 cuvinte cheie.
  • Abrevierile nu sunt acceptate în titlu.

În text pot fi folosite abrevieri „standard” dar numai după ce au fost explicate, între paranteze, la prima apariţie în text

Date importante de retinut:

  • Termen limită de trimitere a rezumatelor: 1 martie 2015
  • Înregistrarea şi achitarea taxei reduse: 1 martie 2015.

Formular de inscriere a rezumatelor:

Accesati formularul de inscrierere a rezumatelor aici.