Informatii inscriere rezumate

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor: 14 aprilie 2014.

Organizatorii doresc implicarea activă a tuturor participanţilor prin: referate (stabilite de comitetul director), comunicări orale (selectate de comitetul ştiinţific) şi prezentări poster.

Rezumatele vor fi spuse procesului de peer-review. Fiecare rezumat va fi evaluat de doi membrii ai comitetului ştiinţific.

Informarea primilor autori despre tipul comunicării acceptate (comunicare orala, poster) este de 15 aprilie 2014.

Toate lucrările acceptate vor fi incluse în volumul de rezumate.

Posterele vor avea dimensiunile maxime de 120 / 80 cm

Redactarea rezumatelor:

Pentru a fi publicate în volum rezumatele vor fi redactate în format Word (extensia *DOC) atât în limba română cât şi în limba engleza, folosind pentru varianta în limba română diacritice româneşti. Textul va fi redactat la 1 rând, cu corp de literă (Bookman Old Style sau Times New Roman) de mărimea 9.

Fiecare rezumat va cuprinde:

  • Titlu: redactat cu majuscule, autorii (prenumele şi numele în întregime), afilierea autorilor.
  • Rezumatul va respecta următoarea succesiune: Introducere, Scop, Material şi Metodă, Rezultate, Discuţii, Concluzii în limita a 2500 caractere (cu spaţii).
  • La finalul rezumatului vor fi menţionate 3-5 cuvinte cheie.
  • Abrevierile nu sunt acceptate în titlu. În text pot fi folosite abrevieri „standard” dar numai după ce au fost explicate, între paranteze, la prima apariţie în text.

Date importante de retinut:

  • Termen limită de trimitere a rezumatelor: 14 aprilie 2014
  • Înregistrarea şi achitarea taxei reduse ce asigură şi cazarea: 14 aprilie 2014.

Formular de inscriere a rezumatelor:

Accesati formularul de inscrierere a rezumatelor aici.